Добре дошли!


Целите на НАДМТ са:

» Да представлява обединените интереси на Националната Асоциация за детски и младежки туризъм, с оглед развитието й като приоритетен сектор на туристическата индустрия.

» Да защитава правата на неправителствените сдружения, туристически фирми и туристически предприятия /търговци по Търговския закон/, развиващи и представляващи българския детски и младежки туризъм в туристическата индустрия.

» Да създава условия за солидарност и сътрудничество на заинтересованите институции, неправителствени организации и предприятия за подпомагане и развитие на детския и младежки туризъм в Република България.