Ваканция & СПА Експо 2012

НАДМТ за първи път участва на изложението ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО 2012, което се проведе от 16.02. до 18.02.12 в Интер Експо център, под патронажа на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и със сътрудничеството на Столична община, Софийски туристически район, БАТА, БХРА, АБТТА, НАДМТ, БТК. Нов акцент на ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО 2012-ДЕТСКА ВАКАНЦИЯ бе посветена на свободното време на децата от всички възрасти.Съвместно с Националната асоциация за детски и младежки туризъм се представиха специализирани компании и организации и школи с програми и оферти за пълноценни, забавни почивки и екскурзии. Голям интерсе предизивика дискусията на тема „Кой и как организира детските, ученическите и младежките eкскурзии и ваканции?“ синициирана от МИЕТ с партньорството на Националната асоциация за детски и младежки туризъм, Министерството на образованието, младежта и науката, Столичната община и Синдиката на българските учители към КНСБ.

В центъра на дискусията бе приемането на нова наредба за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. В проектозакона за туризма е включен текст, според който МИЕТ и МОМН ще изработят новите правила, поясни директорът на дирекция Туристическа политика в МИЕТ Мария Иванова. Те трябва да заменят действащата Наредба №2.

Документът ще акцентира върху сигурността и организацията на пътуванията, критериите за избор на придружители, както и броят и професионалната им квалификация. Новите правила целят по-добра защита на децата и гарантиране на тяхното здраве и сигурност.