Нов Европейски етикет за качество гарантира интересите на туристите

Нов Европейски етикет за качество и устойчивост ще гарантира на туристите в България, че избраният от тях туроператор и закупена туристическа услуга отговарят на набор от определени критерии за качество и отговорно отношение към природните, културните и социални туристически ресурси.

 

На 23 януари 2012 в Атина, Гърция на официална конференция, в присъствието на Министъра на Културата и Туризма на Гърция, г-н Павлос Геруланос и Генералния Секретар на ЕКТАА, г-н Майкъл де Блъст и Председателя на АБТТА, г-жа Ирена Георгиева беше обявен официалния старт на паневропейски проект Кодекс за устойчиво и конкурентно туристическо развитие, EOS Кодекс .

Изправени пред едни и същи проблеми и споделящи едни и същи ценности – да способстват за икономическия просперитет и оцеляването на своите членове в непрекъснато променящия се туристически свят, през 2010 националните асоциации на туроператорите на България, Гърция, Италия, Полша и Хърватска стартират създаването на практическо ръководство за устойчива и конкурентна туристическа дейност.

Разработен с експертната и институционална подкрепа на Европейския Комитет на Туристическите Асоциации, въз основа на пазарно проучване в петте държави и потвърден от резултатите на научноизследователската дейност на Института по туризъм на Атина и Университета на Падова, EOS Кодексът представлява доброволен и лесен за прилагане практически инструмент, който има за цел да подобри конкурентноспособността на Европейските туристически фирми в дългосрочен план чрез повишаване качеството на предоставяните туристически услуги, подобряване степента на защита на потребителите и отговорно отношение към околната среда.

 

Интернет страницата на паневропейския проект ще служи като контактен център с туристическите агенции, реално прилагащи в своята дейност принципите на Кодекса. В „затворената„ зона на сайта туристическите фирми, заявили присъединяване към EOS Кодекса ще могат, след като оценят самостоятелно нивото на фирмена устойчивост, да преминат он-лайн обучение по въпросите на устойчиво и конкурентно развитие.

Фирмите, въвели в своята дейност принципите на отговорно развитие ще имат право да притежават стикер за повишено качество на туристическите услуги и отговорно отношение към околната среда, а техните доставчици, партньори и клиенти ще разполагат с лесно разпознаваем знак, гарантиращ интересите на всички участници във веригата.

 

На първи етап EOS Кодексът ще бъде достъпен само за членовете на петте асоциации – АБТТА, HАТТА (Гърция), FIAVET (Италия), PIT (Полша) и UHPA (Хърватска), които ще бъдат компетентния орган за участие в Кодекса и управление на стикера за качество на местно ниво.

По-късно практическото ръководство ще бъде разпространено и сред останалите членове на Европейския Комитет на Асоциациите на Туристическите Агенции, а стикерът за качество на туристическата услуга и неговите притежатели ще станат на практика разпознаваеми на територията на Европа.