Промените в закона за туризма регламентират нови правила за ученическите ваканции

Зам.-министър Иво Маринов участва в кръгла маса на тема „Кой и как организира детските, ученическите и младежките екскурзии и ваканции?“, която се състоя в рамките на изложението „Ваканция и СПА експо“ в София февруари 2012 г..

Дискусията е организирана от МИЕТ с партньорството на Националната асоциация за детски и младежки туризъм, Министерството на образованието, младежта и науката, Столичната община и Синдиката на българските учители към КНСБ.

В центъра на дискусията бе приемането на нова наредба за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм. В проектозакона за туризма е включен текст, според който МИЕТ и МОМН ще изработят новите правила, поясни директорът на дирекция Туристическа политика в МИЕТ Мария Иванова. Те трябва да заменят действащата Наредба №2.

Документът ще акцентира върху сигурността и организацията на пътуванията, критериите за избор на придружители, както и броят и професионалната им квалификация. Новите правила целят по-добра защита на децата и гарантиране на тяхното здраве и сигурност.